Activiteitenkalender

Op deze kalender kan je alle activiteiten zowel, landelijk als regionaal, vinden die interessant kunnen zijn voor hoogbegaafde kinderen, ouders en/of andere geïnteresseerden. De evenementen worden door stichting iQ+ of door derden georganiseerd. Bij de evenementen van derden staat een link naar de organisator. Neem voor vragen contact met hen op. Stichting iQ+ is niet verantwoordelijk voor de activiteiten die door derden zijn georganiseerd.

Stichting iQ+ organiseert onder andere de volgende activiteiten :

Zuid-Holland – Symposium: Vele gezichten van hoogbegaafdheid: het verbinden van perspectieven

Gymnasium Novum Aart van der Leeuwkade 1, Voorburg, Zuid Holland, Nederland

Stichting iQ+ organiseert i.s.m. Koepel Hoogbegaafdheid dit symposium. Met dit evenement willen we hoogbegaafdheid bij kinderen en jongeren met een migratie- en/of biculturele achtergrond onder de aandacht brengen. Het signaleren en herkennen van hoogbegaafdheid kan al een uitdaging zijn, maar in de praktijk is gebleken, dat als het hierom gaat, kinderen met een migratie- en/of…

€16,92

Online – Inspiratie sessie expertgroep ontwikkelingsvoorsprong

online

we willen graag de partners in de gemeente bereiken met kennis en inspiratie over ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid. Want zij gaan over de Lokaal Educatieve Agenda, geven wijkteams ruimte en bepalen voor een groot gedeelte waar de aandacht in de zorg voor kinderen naar uitgaat binnen de wijkteams, Centra voor jeugd en Gezin en VVE beleid.…

Gratis

Zuid-Holland – make-a-thon

Den Haag Den Haag, Zuid-Holland, Nederland

Op 28 september organiseren we een nieuwe make-a-thon. Dit keer zoomen we in op het thema: ‘Wat is er nodig om hoogbegaafde leerlingen de juiste ondersteuning in het onderwijs te geven?’ En dan hebben we het dus over de samenwerking tussen onderwijs én zorg. Waar al langere tijd over gepraat wordt, er is zelfs al…

Noord-Holland – Documentaire vertoning en panelgesprek; Hoogbegaafd, wat nu?

Pakhuis de Zwijger Piet Heinkade 179, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland

In deze film doen vijf leerlingen met kenmerken van begaafdheid – onder begeleiding van filmmaker Sunny Bergman – onderzoek naar hoe leraren en middelbare scholen het beste kunnen omgaan met kinderen zoals zij. Hoogbegaafdheid wordt vaak gezien als een elitair probleem, terwijl er ook in deze groep sprake is van kansenongelijkheid. Met name meisjes en…