Activiteiten stichting iQ+

 

Kindercolleges

In de kindercolleges staat een onderwerp centraal waarover door een expert een lezing gehouden wordt. Aansluitend kan een workshop rondom het onderwerp plaats vinden. Dit initiatief wordt georganiseerd in samenwerking met boekhandels en/of bibliotheken.

Junior iQafe+

Als hoogbegaafde jongere kan je hier, anderen ontmoeten die wellicht hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt als jij. Tijdens de avonden hebben we het over verschillende onderwerpen en kan je spelletjes spelen.

MuziQ+

Muziek en theater met andere (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen (6 t/m 18 jaar). Door gebruik te maken van talenten en creativiteit worden blokkades overwonnen waardoor er gewerkt kan worden aan probleemoplossend vermogen en een positief zelfbeeld.

Game iQlub+

Elke keer staat er tijdens deze activiteit een spel centraal (voor 4 t/m 16 jaar) dat wordt uitgelegd en vervolgens wordt gespeeld. Dit i.s.m. een spellenwinkel of spellenclub.

Vele gezichten van hoogbegaafdheid

Boekbesprekingen documentaires, lezingen, presentaties en informatiemateriaal georganiseerd i.s.m. Koepel Hoogbegaafdheid. Voor het onder de aandacht brengen van hoogbegaafdheid bij kinderen met bi-culturele en/of migratieachtergrond.

iQ+ Peuterspeelochtend

Speelochtend voor peuters met een (vermoedelijke) ontwikkelingsvoorsprong. Voor ouders staat de koffie en thee klaar en kan er met andere ouders ervaringen worden gedeeld, terwijl de peuter met ontwikkelingsgelijken kan spelen. I.s.m een kinderopvangorganisatie.

iQafe+

Hier kunnen ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden van hoogbegaafde kinderen elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. We starten met een lezing van een HB-specialist waarna er nog kan worden nagepraat.

LeesiQlub+

Een middag voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen in de basisschoolleeftijd. Per keer staat één boek centraal en wordt er een interactieve lezing gehouden over het onderwerp van het boek. I.s.m. boekhandels en/of bibliotheken.

 

iQ+ werkt!

Programma met als primaire doel het voorzien in kennis over hoogbegaafdheid onder werkgevers, professionals en begeleiding van hoogbegaafde volwassenen. Onder meer door het organiseren van workshops, inloopmomenten, communicatietrainingen en bijeenkomsten.

Next Level

Een volwaardig 1e jaars VO-curriculum binnen de muren van een basisschool. In een veilige en geborgen setting een ononderbroken leerlijn aanbieden en tegelijkertijd de vaardigheden ontwikkelen om steviger de overgang naar het VO te kunnen maken.

 

Ook naar school! (OnS!)

Een programma voor kinderen die dreigen uit te vallen of al thuiszitter zijn. Werkt preventief voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen die meer ondersteuning en/of verrijking nodig hebben naast het reguliere onderwijsprogramma.  

iQoffie & thee

In vervolg op de lezing over hoogbegaafde senioren van Noks Nauta in de bibliotheek organiseert stichting iQ+ sinds mei 2022 iQoffie&Thee voor (vermoedelijk) hoogbegaafde senioren. Dit zijn samenkomsten waarbij we kennis opdoen en ervaringen delen. Er staat steeds een ander thema centraal. Met regelmaat wordt er een spreker uitgenodigd om de middag vorm te geven.