Hoogbegaafdheid in beeld

Hoogbegaafd. Wat nu?

Vijf leerlingen met kenmerken van begaafdheid doen - onder begeleiding van filmmaker Sunny Bergman - onderzoek naar hoe leraren en middelbare scholen het beste kunnen omgaan met kinderen zoals zij. In deze film kijken we vanuit de blik van de leerling-onderzoeker naar de wereld en leert de kijker deze hoogbegaafde kinderen beter begrijpen en (her)kennen.

Vijf leerlingen met kenmerken van begaafdheid doen - onder begeleiding van filmmaker Sunny Bergman - onderzoek naar hoe leraren en middelbare scholen het beste kunnen omgaan met kinderen zoals zij. In deze film kijken we vanuit de blik van de leerling-onderzoeker naar de wereld en leert de kijker deze hoogbegaafde kinderen beter begrijpen en (her)kennen. Via persoonlijke interacties krijgen we een inkijk in hun leven en in hun manier van denken.

Begaafdheid

No Description

Begaafde leerlingen zijn op elke basisschool te vinden. Maar hoe herken je ze? En wat is begaafdheid eigenlijk? Met deze film wil Anna van Grunsven leerkrachten en andere professionals nieuwsgierig maken naar begaafdheid. 
Deze film is gemaakt door Anna van Grunsven in het kader van de RITHA opleiding aan de Radboud Universiteit. 
Muziek en geluid door Joris van Grunsven

iQafé+ Leer te durven 1 maart

Ellin Simon van Open Universiteit vertelt over de relatie angst en hoogbegaafdheid. Ellin heeft de training Leer te durven ontwikkeld en is daarop gepromoveerd. Deze training is gericht op kinderen in de leeftijd 8 te 13 jaar en biedt ze gratis aan om zoveel mogelijk kinderen van hun angsten af te helpen.

Ellin Simon van Open Universiteit vertelt over de relatie angst en hoogbegaafdheid. Ellin heeft de training Leer te durven ontwikkeld en is daarop gepromoveerd. Deze training is gericht op kinderen in de leeftijd 8 te 13 jaar en biedt ze gratis aan om zoveel mogelijk kinderen van hun angsten af te helpen. Meer informatie op https//:leertedurven.ou.nl

Hoogbegaafde leerlingen met een migratieachtergrond; in gesprek met Leonieke Boogaard

Leerlingen met een migratieachtergrond krijgen regelmatig een te laag schooladvies. Hoewel dat vaak met de beste bedoelingen gebeurt - leerkrachten zijn vaak bang een leerling te overvragen vanwege de thuissituatie - geeft dat de kinderen juist vaak het gevoel dat ze niet worden gezien.

Leerlingen met een migratieachtergrond krijgen regelmatig een te laag schooladvies. Hoewel dat vaak met de beste bedoelingen gebeurt - leerkrachten zijn vaak bang een leerling te overvragen vanwege de thuissituatie - geeft dat de kinderen juist vaak het gevoel dat ze niet worden gezien. Veel volwassenen voelen nog steeds die pijn, ook als ze inmiddels via een omweg toch een hoge opleiding hebben afgerond en succesvol zijn in hun werk. Het gevoel van niet op waarde geschat te zijn zit heel diep. Mijn gast van vandaag is Leonieke Boogaard. Leonieke is (samen met Sima de Bruyn-Daoud) projectleider van de Campagne 'Vele Gezichten van Hoogbegaafdheid'. Deze campagne is een samenwerking van de Koepel Hoogbegaafdheid en Stichting iQ+. Meer informatie over deze campagne vind je op www.velegezichtenvanhb.nl.

Ben je soms zo lui omdat je te slim bent?

Over hoogbegaafde kinderen en opvoeding Slimme kinderen die toch falen,... het is een verhaal zo oud als het onderwijs zelf. Zijn deze kinderen gewoon lui? Absoluut niet, stelt experte hoogbegaafdheid Tessa Kieboom (UHasselt). Hoogbegaafde kinderen moeten niet enkel hun intelligentie verder ontwikkelen, maar ook de mentale weerbaarheid om daarmee om te gaan en hun potentieel te benutten.

Slimme kinderen die toch falen,... het is een verhaal zo oud als het onderwijs zelf. Zijn deze kinderen gewoon lui? Absoluut niet, stelt experte hoogbegaafdheid Tessa Kieboom (UHasselt). Hoogbegaafde kinderen moeten niet enkel hun intelligentie verder ontwikkelen, maar ook de mentale weerbaarheid om daarmee om te gaan en hun potentieel te benutten. With great power comes great responsibility! Prof. dr. Tessa Kieboom en prof. dr. Kathleen Venderickx hebben bijna 20 jaar ervaring met het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en volwassenen. Samen runnen ze het expertisecentrum Exentra. Ze schreven verschillende boeken over het topic, waaronder: - Hoogbegaafd, als je kind (g)een Einstein is van prof. dr. Tessa Kieboom - Meer dan Intelligent van prof. dr. Tessa Kieboom en prof. dr. Kathleen Venderickx Te verkrijgen via www.exentra.be/meer-weten-meer-lezen/

Waarom zijn hoogbegaafden zo vaak ongelukkig op het werk?

Over getalenteerde werknemers Hoogbegaafde mensen leggen gemakkelijk verbanden en denken supersnel. Een aanwinst voor elk bedrijf, zou je denken. Toch gaat het vaak niet van een leien dakje op de werkvloer en benutten veel getalenteerde werknemers hun potentieel niet. Burn-out, bore-out of jobhoppen komen bij deze groep dan ook vaak voor.

Over getalenteerde werknemers Hoogbegaafde mensen leggen gemakkelijk verbanden en denken supersnel. Een aanwinst voor elk bedrijf, zou je denken. Toch gaat het vaak niet van een leien dakje op de werkvloer en benutten veel getalenteerde werknemers hun potentieel niet. Burn-out, bore-out of jobhoppen komen bij deze groep dan ook vaak voor. Hoe komt dat? Expert hoogbegaafdheid Kathleen Venderickx, professor aan de UHasselt, aan het woord! Prof. dr. Kathleen Venderickx en prof. dr. Tessa Kieboom hebben bijna 20 jaar ervaring met het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en volwassenen. Samen runnen ze het expertisecentrum Exentra. Ze schreven verschillende boeken over het topic, waaronder: - Hoogbegaafd, als je kind (g)een Einstein is van prof. dr. Tessa Kieboom - Meer dan Intelligent van prof. dr. Tessa Kieboom en prof. dr. Kathleen Venderickx Te verkrijgen via www.exentra.be/meer-weten-meer-lezen/

Wat is hoogbegaafdheid?

In deze animatie video wordt in anderhalve minuut beknopt uitgelegd wat hoogbegaafdheid is. #hoogbegaafdheid #hoogbegaafd #mensa

Deze animatie video legt in 1,5 minuten uit wat hoogbegaafdheid is

Dolores Leeuwin over hoogbegaafdheid ontdekken

Het boek 'Hoogbegaafde volwassenen' verscheen in april 2017. De eerste druk was binnen een maand uitverkocht. Lezers herkennen zich erin. Op Facebook noemde een lezeres het boek een 'lifesafer'. Hoe belangrijk is het om je hoogbegaafdheid te ontdekken? We vragen het aan de tv-presentatrice Dolores Leeuwin. Meer weten over je hoogbegaafdheid ontdekken als volwassene?

Het boek ‘Hoogbegaafde volwassenen’ verscheen in april 2017. De eerste druk was binnen een maand uitverkocht. Lezers herkennen zich erin. Op Facebook noemde een lezeres het boek een ‘lifesafer’. Hoe belangrijk is het om je hoogbegaafdheid te ontdekken? We vragen het aan de tv-presentatrice Dolores Leeuwin. Meer weten over je hoogbegaafdheid ontdekken als volwassene? www.betereboeken.nl/hoogbegaafd

BC Hoogbegaafd tekenen en aanpassingsgedrag

Hoogbegaafdheid. Tekenen en aanpassingsgedrag Op het moment dat je vraagt een kind een huis te tekenen, tekenen de meeste kinderen een vierkant of rechthoek met een driehoek daar bovenop. Een hoogbegaafd kind heeft een perfecte 'foto van een huis' in gedachten en wil deze exact na tekenen zoals de foto uit zijn of haar gedachten.

Hoogbegaafdheid. Tekenen en aanpassingsgedrag Op het moment dat je vraagt een kind een huis te tekenen, tekenen de meeste kinderen een vierkant of rechthoek met een driehoek daar bovenop. Een hoogbegaafd kind heeft een perfecte ‘foto van een huis’ in gedachten en wil deze exact na tekenen zoals de foto uit zijn of haar gedachten. Maar die verwachting is niet realistisch. Deze verwachting zorgt voor het stellen van onrealistische eisen aan zichzelf, waardoor opgeven, niet starten aan een opdracht, ontevredenheid over het resultaat, faalangst en aanpassen aan de rest het gevolg kan zijn. Deze animatie laat je een situatie zien op school en thuis waar een (hoogbegaafd) kind, een ouder en leerkracht tegen aan kunnen lopen. De signalen zijn om te (h)erkennenn, te onderzoeken, te begrijpen. Om daarna de onderliggende behoefte van dit kind te kunnen vervullen. Hoogbegaafd zijn geeft helaas geen garantie op succes! Daar is meer voor nodig. - - ** De ene hoogbegaafde is de andere niet, dat betekent dat niet alle hoogbegaafden dezelfde signalen laten zien. Het bovenstaande verhaal / situatie / kenmerk is dus niet van toepassing op elk hoogbegaafd persoon. Hoogbegaafdheid is een complexe samenhang en kan nooit op maar één kenmerk worden beoordeeld. In elk verhaal of situatie beschrijf braincookies een mogelijk kenmerk of signaal wat kan duiden op hoogbegaafdheid, er is altijd meer onderzoek nodig.

Braincookies - Hoogbegaafd - sociaal en emotioneel 1

Hoogbegaafdheid. Hoe ervaren hoogbegaafden de wereld? Deze animatie laat je een aantal situaties zien op school en thuis waar een (hoogbegaafd) kind, een ouder en leerkracht tegen aan kunnen lopen. Het emotionele gedrag van Flow zijn signalen. Signalen voor volwassenen om deze op te vangen, te onderzoeken en zien te begrijpen.

Hoogbegaafdheid. Hoe ervaren hoogbegaafden de wereld? Deze animatie laat je een aantal situaties zien op school en thuis waar een (hoogbegaafd) kind, een ouder en leerkracht tegen aan kunnen lopen. Het emotionele gedrag van Flow zijn signalen. Signalen voor volwassenen om deze op te vangen, te onderzoeken en zien te begrijpen. Om de onderliggende behoefte van dit kind te kunnen vervullen. Hoogbegaafd zijn geeft helaas geen garantie op succes! Daar is meer voor nodig.

No Title

No Description

Ben ik hoogbegaafd? Wat is hoogbegaafdheid nu precies? Een korte uitleg over de emotionele ontwikkeling en sociale ontwikkeling van hoogbegaafden. Waarom reageren ze zo wordt hier in een notendop uitgelegd.

Als het systeem niet past; in gesprek met Sima Daoud

Source: https://www.spreaker.com/user/14970873/alshetsysteemnietpast In deze podcast ga ik in gesprek met Sima Daoud, oprichtster van de Stichting IQ+. Nadat ik een moeder aan de telefoon had gehad die steeds maar weer in multidisciplinaire overleggen zat, maar waarbij er (met alle gevolgen van dien) niets geregeld werd voor haar zoon, opende ik LinkedIn.

Source: https://www.spreaker.com/user/1497087...

In deze podcast ga ik in gesprek met Sima Daoud, oprichtster van de Stichting IQ+. Nadat ik een moeder aan de telefoon had gehad die steeds maar weer in multidisciplinaire overleggen zat, maar waarbij er (met alle gevolgen van dien) niets geregeld werd voor haar zoon, opende ik LinkedIn. Ik zag daar een post van Sima, waarin zij ook haar frustratie uitte over soortgelijke situaties.

Via deze podcast hopen we het bewustzijn bij beleidsmakers en andere betrokkenen te vergroten dat het onderwijssysteem, dat we in Nederland gezamenlijk hebben bedacht, voor veel hoogbegaafde leerlingen niet passend is. Het beleid past vaak niet bij de praktijk, waardoor het realiseren van een aanbod dat echt bij een kind past werkelijk een uitdaging wordt.

De gevolgen kunnen groot zijn. Kinderen ontwikkelen bijvoorbeeld leerproblemen, een angststoornis, een depressie of trauma. Ook voor gezinnen zijn de gevolgen vaak enorm. Veel ouders moeten stoppen met werken, komen in de financiële problemen en de emotionele belasting op gezinnen is onvoorstelbaar.

Daarnaast zijn er bovendien veel leerkrachten die kampen met de gevolgen. Ze voelen zich wanhopig worden, omdat ze zo graag passend onderwijs zouden willen bieden voor alle kinderen in de klas, maar de klassen te groot zijn en ze vaak niet de hulp en ondersteuning geboden krijgen die ze hiervoor nodig hebben. Het gevolg? De gouden mensen binnen het onderwijs geven het op en kiezen voor een andere baan....

Door een breed bewustzijn te creëren, dat passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen geen luxe is, maar pure noodzaak en dat de gevolgen indien dit uitblijft enorm kunnen zijn, hopen we dat dit uiteindelijk lijkt tot begrip. En dat vanuit dat begrip een gezamenlijke, broodnodige, verandering kan starten. Want het kán! Als we ons maar allemaal flexibel opstellen en denken in mogelijkheden - vanuit het talent van het kind!