Onderzoek & Ontwikkeling

 

Onderzoek

Er is ontzettend veel onderzoek gedaan naar hoogbegaafdheid. In de loop van de jaren zijn er verschillende wetenschappelijke modellen uitgewerkt door o.a. Renzulli & Mönks, Heller, Gardner & Sternberg, De Zijnscirkel, Delphi Model, Deci en Ryan en Dabrowski. De kennis over hoogbegaafden blijft in ontwikkeling. In de praktijk blijkt dat, de aanpak die nodig is, vaak nog lastig aansluit bij bestaande systemen.

Ontwikkeling

Stiching IQ+ werkt nauw samen met wetenschappers en experts om theorie en praktijk met elkaar te verenigen. In ons Raad van Advies zit onder andere Dr. Bart Vogelaar die verbonden is aan Universiteit Leiden en meerdere publicaties heeft uitgebracht die in relatie staan tot onze doelgroep. In het Adviespanel van ons project Vele Gezichten van Hoogbegaafdheid zitten ook meerdere experts, waaronder Dr. Marjolein Mooijman verbonden aan de Radboud Universiteit. De kracht van iQ+ is dat we met expertise kunnen aansluiten bij de behoefte om van daaruit weer ontwikkelingskansen vorm te geven.

Daarnaast organiseren wij symposia waar bijvoorbeeld de Vlaamse professor Tessa Kieboom, autoriteit en pionier op het vlak van onderzoek naar en begeleiding van hoogbegaafdheid haar inzichten met ons deelt.

.