Programma Ook naar school

Ook naar School (OnS) is een programma van stichting iQ+ voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen. Ook kan OnS ingezet worden voor kinderen die naast het reguliere onderwijsprogramma iets meer nodig hebben ter
ondersteuning en/of verrijking. Het programma richt zich dan ook op alle (vermoedelijk) hoogbegaafde leerlingen die niet een normale schoolweek kunnen volgen. Voor kinderen die thuis zijn komen te zitten is OnS gericht op het versoepelen en versnellen van re-integratie in een onderwijsvorm die het kind het beste past. Maatwerk op basis van wat het kind nodig heeft is waar we naar streven.
Voor de leerling die dreigt uit te vallen en/of meer nodig heeft dan het reguliere curriculum werkt ons programma preventief.

OnS is een gevarieerd weekprogramma, bestaande uit workshops, trainingen en creatieve activiteiten. Hierbij is veel aandacht voor traumaverwerking, persoonlijke ontwikkeling en het leren kennen van de eigen interesses. De activiteiten zijn gericht op enerzijds ontspanning en anderzijds op ontwikkeling. Voor elk kind worden er persoonlijke doelen opgesteld.
Er wordt naar gestreefd om een kind binnen twee weken een plaats te bieden bij (dreigende) uitval. Stichting iQ+ wil hierbij in overleg blijven met alle betrokken partijen naast ouders, zoals de samenwerkingsverbanden, sociaal kernteam/wijkteam en eventuele hulp- en dienstverleners om samen tot een passend en effectief traject te komen, een structurele oplossing die het kind past.

OnS wordt zoveel mogelijk in groepsverband aangeboden om het contact met ontwikkelingsgelijken mogelijk te maken. Groepen worden wel bewust klein gehouden (maximaal 6 kinderen per groep) om persoonlijke aandacht, ondersteuning en begeleiding te
kunnen waarborgen.

Het programma loopt parallel aan de kalender van het schooljaar zoals die geldt voor Midden-Nederland. Schoolvakanties en feestdagen houden we dan ook aan voor de kinderen die deelnemen aan OnS.

OnS programma wordt momenteel aangeboden in regio Zuid-Holland Zuid.

Voor vragen over Ook naar School kunt u mailen naar info@stichtingiqplus.nl o.v.v. Ook naar School.

Delen mag!
Twitter
Visit Us
LinkedIn
Share

Laat een Reactie achter

  1. Alice

    Kan mijn zoon hier nog aan meedoen. Dat zou zo geweldig zijn. Hij zit in groep 8.

  2. Wendelijne Smits

    Al enige tijd worden wij door stichting IQ plus ondersteund. Eigenlijk stonden we op het punt om op te geven. De dagelijkse strijd om onze zoon gezien en gehoord te krijgen op school, voor dingen waar hij recht op heeft, niets kregen we voor elkaar. Ons gezin leed er onder. We wisten het echt niet meer. Sima heeft ons met raad en daad bijgestaan en het vertrouwen gegeven om door te gaan. Door op een andere manier/aanpak hulp te regelen via haar thuiszittersproject: Ook naar school is onze zoon niet thuis komen te zitten. 2SUR5 heeft hem toen het jaar doorgeholpen. Nu gaat het beter met gezin en vooral met mijn zoon op school dankzij de blijvende ondersteuning van Sima.