POVO+ klas Westland

Samenwerkingsverband SPOW start in het voorjaar van 2019 vanuit Sentrum de pilot POVO+ klas, met als doel de talentontwikkeling van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen. Ook wordt er naar gestreefd deze kinderen passende begeleiding te bieden in de overgang van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs. Stichting iQ+ is gevraagd ondersteuning te bieden in de opzet van deze pilot, waarbij we binnen de kaders en richtlijnen, die door SPOW voor pilots vanuit SENtrum zijn vastgesteld, een maximaal succes willen behalen. Deze pilot houdt in dat er gedurende 10 weken 1 ochtend per week zowel een verdiepend als verbredend programma wordt geboden op een ISW VWOlocatie. De POVO+ klas biedt leerlingen een leeromgeving waarin zij cognitief worden uitgedaagd. Er zal speciale aandacht zijn voor ontwikkelingsdoelen en tevens zal er ruimte zijn om samen met cognitief gelijkgestemden te oefenen met vaardigheidsdoelen, o.a. samenwerken, rolverdeling, plannen, doorzetten bij weerstand etc. Een doelstelling is dat (vermoedelijk) hoogbegaafde leerlingen meer gemotiveerd en beter zijn voorbereid op het VO.

Delen mag!
Facebook
Facebook
Google+
https://www.stichtingiqplus.nl/povo-klas-westland/
Twitter
Visit Us
LinkedIn

Laat een Reactie achter

    1. Sima

      Beste Linda, u kunt contact opnemen met de IB-er van de school van uw kind. Hij/zij kan u meer vertellen over de aanmeldprocedure.