Projectpilot Next Level

Direct na de kerstvakantie, op vrijdag 14 januari 2022 start stichting iQ+ in afstemming met SPOW de pilot Next Level. Deze pilot is een aanbod voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen die in groep 7 of 8 zitten die (zo goed als) al helemaal door de basisschoolstof heen zijn. Dit kunnen kinderen zijn die al versneld de leerjaren hebben doorlopen. De pilot loopt tegelijkertijd met het al langer bekende initiatief POVO+klas dat zich deels op dezelfde doelgroep focust. Next Level biedt naast de POVO+klas eenmalig een uitgebreider aanbod aan. Bij de brede evaluatie van de POVO+klas in 2022 zullen ook de opgedane ervaring met Next Level worden meegenomen. Deze dienen als input om vanaf schooljaar 2022/2023 een uitgebreider aanbod neer te zetten voor deze doelgroep.

Aanleiding waardoor het van belang is dat Next Level dit schooljaar start zijn de kinderen die in het afgelopen half jaar door ouders en/of scholen bij iQ+ onder de aandacht zijn gebracht. Hierbij gaat het om kinderen waarbij eind vorig schooljaar in groep 7 een ontwikkelingsvoorsprong werd gesignaleerd en men met alle betrokkenen (bijvoorbeeld middels een HIA) tot de conclusie is gekomen, dat groep 8 dit kind cognitief weinig zal brengen. Of kinderen die nu in groep 7 zitten en waarbij de conclusie is dat deze leerlingen al door de lesstof heen zijn en uitstroom naar het VO na de zomervakantie onvermijdelijk is. De uitdaging waar je dan als school voor kan staan is hoe de rest van dit schooljaar dusdanig in te richten voor deze leerling die op cognitief vlak toe is aan de volgende stap, maar tegelijkertijd nog veel leervaardigheden mist.

Vanuit iQ+ hebben we contact gezocht met SPOW om met spoed een aanbod voor deze kinderen op te kunnen zetten. Met het oog op een stevig structureel programma door SPOW in de toekomst, zijn wij blij dat we in de aanloop daar toe met Pilot Next Level kunnen starten.

Wij beseffen dat deze aankondiging en oproep erg nauw staat op de start van de Pilot. Toch hopen we dat je bij het lezen hiervan direct moet denken aan die ene leerling bij jouw op school, die enorm gebaat zou zijn bij deelname aan deze pilot. Gezien het korte tijdsbestek en rekening houdend met het feit dat dit initiatief pas kort bij jullie onder de aandacht is, hebben wij geprobeerd de aanmeldingsprocedure zo gemakkelijk als mogelijk te houden.

Wat wij vragen is een situatieschets en een onderbouwing van de aanmelding. Uiteraard is een toevoeging van een groeidocument, didactisch onderzoek e.d. altijd welkom, maar dus geen voorwaarde. Wij verwachten de aanmelding uiterlijk 22 december om 17.00u. Je kunt de aanmelding sturen naar sima@stichtingiqplus.nl. Aanmeldingen die later binnenkomen, nemen wij alleen in behandeling wanneer er nog plek is. Aanmelding is geen garantie voor deelname.

In de flyer vind je meer praktisch informatie over de Pilot Next Level.

Wij streven ernaar om 24 december bij jullie bekend te maken of de aanmelding tot een plaatsing wordt omgezet.