Keuzeonderdeel Lineke van Tricht

Gelijke kansen in het (hoog)begaafdenonderwijs

‘Al in het eerste jaar van Bureau Talent viel me op dat de groepen (hoog)begaafde leerlingen met wie ik werkte, geen afspiegeling van de samenleving waren’, aldus Lineke van Tricht. Het onderwerp Gelijke Kansen in het Onderwijs is terecht weer veel in het nieuws. Bureau Talent werkt in het Erasmus+ project Creating Equal Opportunities at School aan het vinden van cognitief talent en het versterken van de academische taal van deze groep (voor zover dat nodig is).

Jongeren met een lage sociaal-economische status hebben minder kans om als (hoog)begaafd (h)erkend te worden. Daarnaast mist een deel van deze groep de juiste academische taal om succesvol te zijn op de hogere onderwijsniveaus. Leerlingen zijn in dit project gescreend met de CoVaT, een deels non-verbale intelligentietest, waardoor gekeken wordt naar potentie en minder naar prestatie. Naar voorbeeld van het Britse REAL project is lesmateriaal ontwikkeld om begaafde leerlingen snel bij te spijkeren in academische taal. Het gaat hierbij niet zozeer om vaktaal, zoals fotosynthese, metafoor of kwadraat. Juist de woorden die de opdracht beschrijven, zijn vaak het probleem: analyseer, tegengestelde, parafraseer. Het lesprogramma is nu één keer gedraaid met brugklasleerlingen in Nederland en Vlaanderen en geëvalueerd. Begin 2021 starten we met de tweede ronde. In deze ronde vertelt Lineke van Tricht meer over het project, wat er geleerd is in de eerste ronde en met welke verbeteringen we de straks de tweede ronde in gaan.

Wie is Lineke van Tricht

Talentontwikkeling, van mijzelf en anderen, is de rode draad door mijn werkende leven. Als docent Engels en Nederlands genoot ik ervan als leerlingen opeens een moeilijk onderdeel van de lesstof begrepen en als mentor-decaan wanneer ze ontdekten waar hun interesses en talenten lagen. Als schoolleider werd ik mij meer bewust van de problemen waar (hoog)begaafde leerlingen tegenaan kunnen lopen bij het ontwikkelen van hun cognitieve talent. Daarnaast was ik geboeid door de verscheidene talenten die de docenten in mijn team meebrachten. In 2008 zegde ik mijn baan als afdelingsmanager op om mij helemaal te kunnen specialiseren in de ontwikkeling van cognitief talent (10-18 jaar). Bureau Talent, mijn bedrijf, bestaat nu ruim 12 jaar en mijn werk is zeer veelzijdig: van het begeleiden van leerlingen, aanbieden van online verrijkingsprojecten, geven van training en advies aan docententeams, schoolleidingen en overheden, leiden van (deels internationale) projecten tot het leiding geven aan mijn medewerkers en freelancers.

 

 

 

 

Terug naar het programma