Keuzeonderdeel Bart Vogelaar

Tijdens de lezing gaat Bart Vogelaar in op de Begaafdheid bij kinderen met diverse culturele achtergronden. Begaafdheid zou bij alle soorten groepen binnen de samenleving ongeveer even vaak voor moeten komen. Toch zijn er bepaalde groepen kinderen die minder vaak worden ge√Įdentificeerd als hoogbegaafd, zoals kinderen met een andere culturele achtergrond, of kinderen uit sociaal-economisch minder welgestelde milieus. Hetzelfde geldt voor onderwijssettings die specifiek gericht zijn op hoogbegaafde leerlingen. Bart Vogelaar bespreekt hoe het kan dat het potentieel van deze kinderen onopgemerkt kan blijven en wat we kunnen doen om ook deze kinderen te helpen het maximale uit hun potentieel te kunnen halen.

Wie is Bart Vogelaar

Universitair docent bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden.

Terug naar het programma