Keuzeonderdeel Leonieke Boogaard

Keuzeworkshop Leonieke Boogaard

Ongekend Talent

Hoogbegaafde leerlingen met een migratieachtergrond  

Veel leerlingen met een migratieachtergrond worden lager ingeschat dan je op grond van hun potentie zou verwachten. Talloos zijn de verhalen van te lage schooladviezen, van lange trajecten om van VMBO uiteindelijk toch op de universiteit terecht te komen.

Dat zorgt niet alleen voor veel frustratie , maar ook voor veel onzekerheid over eigen kunnen bij deze  leerlingen. Het vraagt ook veel van hun motivatie en doorzettingsvermogen om dit lange traject vol te houden.

Nu hebben scholen sowieso al vaak moeite hun hoogbegaafde leerlingen te herkennen en ze passend onderwijs te bieden, maar voor leerlingen met een andere culturele achtergrond geldt dit nog veel sterker. De vraag is hoe dat komt. Spelen vooroordelen en stereotypen een rol? Is het verwachtingspatroon anders? Is er sprake van taalachterstand of alleen van ánder taalgebruik?

In deze workshop gaan we op zoek naar de mechanismen die hierbij een rol spelen en mogelijke interventies om deze talenten eerder/beter te herkennen en te stimuleren.

Wie is Leonieke Boorgaard

Boogaard is ECHA Specialist in Gifted Education en heeft gewerkt als docent Biologie en coördinator Compacten en Verrijken in het VO  en als  leerkracht van plusklassen en invalleerkracht voltijds HB onderwijs in het PO. Ze had 12 jaar een eigen praktijk voor advies, begeleiding en coaching op het gebied van hoogbegaafdheid. Ze werkte voornamelijk met (vastgelopen) pubers en gaf daarnaast jarenlang nascholing voor leerkrachten op de Marnixacademie in Utrecht. Ook verzorgde ze kenniscolleges bij Novilo. Voor de tijdschriften Talent en Gifted@248 schreef ze artikelen.

Als bestuurslid van de Koepel Hoogbegaafdheid werkt ze samen met Sima de Bruyn-Daoud van  Stichting IQ+ aan een campagne om meer aandacht te vragen voor hoogbegaafden met een migratieachtergrond: ‘De vele gezichten van hoogbegaafdheid’

 

 

 

 

Terug naar het programma