Johanneke de Hoop

Johanneke de Hoop (Small)

Even Voorstellen 

In Zeeland is er qua onderwijs relatief veel fulltime HB-onderwijs. Als moeder van twee hoogbegaafde zoons ben ik heel blij dat dit er is in onze regio. Maar ik zie ook dat er nog heel veel op het gebied van hoogbegaafdheid ontwikkeld kan worden.  

Als coördinator van Stichting IQ+ Zeeland hoop ik, binnen onze mooie provincie, bij te dragen om de handen van professionals, onderwijs, gezondheidszorg, overheid en ouders ineen te slaan om het pad voor het hoogbegaafde kind te banen, zodat het tot bloei komt.