Ella de Munnik

Ella de Munnik

Even Voorstellen 

Mijn naam is Ella de Munnik, geboren en getogen in het Westland. Ik ben werkzaam bij Patijnenburg als onder andere jobcoach re-integratie waar ik mensen begeleid naar werk. Mensen die om verschillende redenen niet zelfstandig aan het werk komen en daar advies en ondersteuning in kunnen gebruiken. Zien wie ze zijn, wat drijft hen, wat houdt hen tegen en welke kwaliteiten hebben zij, met andere woorden ik wil mensen tevoorschijn luisteren.

Hoogbegaafdheid is op mijn pad gekomen door een bezoek aan het eerste symposium van Stichting iQ+ in 2018 waarbij de worsteling van onze kinderen op school zich in een heel ander daglicht plaatste. Onze beide kinderen blijken hoogbegaafd te zijn, de ontdekkingstocht is van start gegaan. Dit heeft tevens geresulteerd in de ontdekking van mijn eigen zijn en anders denken en een nieuw perspectief gegeven op mijn werkzame leven. Welke invloed heeft hoogbegaafdheid in de uitvoer van mijn werk, de omgang met collega’s en mijn ontwikkeling? Hoe kan ik dit bespreekbaar maken op mijn werk en inzicht geven wat ik nodig heb om goed te kunnen functioneren. Hoe kan ik mijn kwaliteiten optimaal inzetten?

Ik merkte dat onder de werkzoekende ook hoogbegaafden bevinden die zelf niet bewust zijn van hun anders denken en vast lopen in hun leven. Dit gaf mij de inspiratie om in gesprek te gaan met Stichting iQ+ om te zien wat we voor de Westlanders kunnen betekenen op het gebied van hoogbegaafdheid en Werk. Zij brachten mij in contact met Claudia. Samen zijn we van start gegaan met het programma iQ+ werkt!. Kom hier meer te weten over iQ+ werkt!