De krokodil ligt in het water: er is een brug nodig

Wanneer je kinderen qua schoolprestaties afwijken van het gemiddelde, of dat nu naar boven of naar onder is, vergt dat in de meeste gevallen overleg tussen ouders en leerkracht. Veelal komt op een bepaald moment in het proces tegenwoordig ook een Intern Begeleider om de hoek kijken om mee te denken. Ondanks dat volgens mij iedereen in zo’n kwestie hetzelfde belang heeft: een gelukkig, handelbaar en goed presterend kind, kan het voor de verschillende partijen toch ook soms voelen als ‘wij tegen zij’.

Het vereist wat afstand van de situatie om het geheel nog als totaalplaatje te kunnen gadeslaan, en niet alleen vanuit je eigen gezichtspunt te kijken. Zeker als betrokken ouder, is uitzoomen soms lastiger dan verwacht. Want als je jouw kind ’s avonds bij het instoppen dingen hoort zeggen als ‘ik ben niets waard’, ‘ik kan niks’ en ‘het is voor iedereen beter als ik er niet meer ben’, dan valt het niet mee wanneer de juf van dat kind tijdens een gesprek met jou geen herkenning beleeft, want je kind is in de klas ‘zó anders’.

De juf (of meester) zegt niet dat je liegt, evenmin verzint zij op haar beurt hoe jouw kind in de klas functioneert.Jij overdrijft niet over de scenes thuis en daarnaast kun jij misschien de beschrijving van de leerkracht over je kind wel voorstellen, maar toch blijft er gevoelsmatig een kloof tussen jullie in het gesprek. Er is soms een bruggetje nodig tussen letterlijk de ouders aan de ene kant van de tafel en de vertegenwoordiging van school aan de overzijde.

De rol van brug

Degene die de rol van ‘brug’ op zich neemt, hoeft mijns inziens niet veel meer te doen dan goed te luisteren naar wat iedereen zegt. Over het algemeen zijn er louter goede intenties bij alle betrokkenen tijdens zulke gesprekken, maar worden gevoelens en gedachten soms verwoord in een andere taal dan de ontvanger spreekt. Brug kan de boodschap samenvatten en verifiëren bij de zender, met wellicht minimale vertalingen hier en daar, zodat de ontvanger het in iets andere bewoordingen bij zich krijgt, maar daardoor net de essentie beter kan filteren. Brug brengt geen emotie met zich mee en kan de emoties die wèl boven tafel zweven benoemen, zodat hun aanwezigheid erkend wordt, maar niet de inhoud van het gesprek inkleurt.

Herken jij als ouder stress bij jezelf als er een gesprek aan zit te komen met school? Of ben jij de leerkracht of Intern begeleider die zo graag zou willen dat jouw boodschap in het gesprek met dat ouderpaar duidelijk overkomt? Neem een brug!

Alleen al het idee dat er een brug aanwezig is tijdens een gesprek, zodat er niemand in het water valt om de overkant te bereiken, kan heel geruststellend werken.

Op onze pagina ‘zoek professionals‘ vind je professionals op het gebied van hoogbegaafdheid die kunnen ondersteunen bij gesprekken op school of neem contact met ons op.

Delen mag!
Twitter
Visit Us
LinkedIn
Share