Pilot POVO+klas

Na de voorjaarsvakantie is in opdracht vanuit Sentrum van samenwerkingsverband SPOW de pilot POVO+Klas met 15 leerlingen van start gegaan. Deze pilot heeft als doel de talentontwikkeling van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen. Ook wordt er naar gestreefd deze kinderen passende begeleiding te bieden in de overgang van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs. Stichting iQ+ is gevraagd om binnen de werkgroep ondersteuning te bieden in de opzet van POVO+Klas.
De pilot houdt in dat er gedurende 10 weken 1 ochtend per week zowel een verdiepend als verbredend programma wordt geboden op ISW Gasthuislaan. Twee zeer ervaren docenten, waarvan één vanuit voortgezet onderwijs en één HBspecialist vanuit primair onderwijs draaien dit programma na een gedegen training van Kasper Ponte van Psychologisch Adviesbureau Ponte. De POVO+ klas biedt leerlingen een leeromgeving waarin zij cognitief worden uitgedaagd. Er is speciale aandacht voor ontwikkelingsdoelen en tevens is er ruimte om samen met cognitief gelijkgestemden te oefenen met vaardigheidsdoelen, o.a. samenwerken, rolverdeling, plannen, doorzetten bij weerstand etc. Een doelstelling is dat (vermoedelijk) hoogbegaafde leerlingen meer gemotiveerd en beter zijn voorbereid op het VO. In de afgelopen weken hebben een aantal ouders ons benaderd met hun ervaringen en bevindingen tot nu toe; deze zijn erg enthousiast en positief. We zijn inmiddels over de helft van het aantal weken en een tussenevaluatie staat binnenkort gepland. De bedoeling is dat de pilot leidt tot een blijvend aanbod voor (vermoedelijk) hoogbegaafde leerlingen in groep 7 en 8.

Delen mag!
Twitter
Visit Us
LinkedIn
Share